Program Wczesna Diagnoza

Jeden z projektów, który obecnie realizuje Fundacja, to ułatwienie dostępu do diagnozy dla małych dzieci. Projekt skierowany jest dla rodzin w gorszej sytuacji finansowej, których nie stać na profesjonalną diagnozę dziecka.

Kogo obejmuje projekt?

  • dzieci od 0 do 3 roku życia;

Jak pomoże Fundacja?

  • Fundacja może sfinansować diagnozę logopedyczną, neurologopedyczną, fizjoteraputyczną, psychologiczną, diagnozę całościowych zaburzeń rozwoju itp.;

Warunki ubiegania się o miejsce w Programie Wczesna Diagnoza

  • Ponieważ pomoc skierowana jest do osób w trudnej sytuacji finansowej, przy rozpatrywaniu wniosków bierzemy pod uwagę kryterium dochodowe;
  • dziecko zgłoszone we wniosku nie może przekroczyć 3 roku życia na dzień wypełnienia wniosku;
  • co do dziecka istnieją poważne podejrzenia o nieprawidłowościach rozwojowych;
  • wniosek rozpatrywany jest przez Fundację w ciągu 30 dni;
  • po pozytywnej weryfikacji wniosku, wnioskodawca podpisuje z Fundacją umowę o dofinansowanie;
  • Dofinansowanie do diagnozy ma charakter jednorazowy

Jak zgłosić swoje dziecko do Programu Wczesna diagnoza?

Aby zgłosić dziecko do Programu Wczesna Diagnoza należy wypełnić wniosek, dostępny TUTAJ.